Aerobic

  • Classic, step, pilates...
  • 3 x tjedno ponedjeljak, srijeda i petak
  • I grupa u 20:15 sati (niski intezitet rada)
  • II grupa u 21:15 sati (visoki intezitet rada)
  • utorak - četvrtak 17 sati zdravstvena gimnastika

 

 

Način rada odlikuje se sa individualnim pristupom svakom pojedincu te je pod stručnim nadzorom profesorice Kineziološkog fakulteta dr. sc. Renate Pavić.


Polaznici svjedoče o toploj i prijateljskoj atmosferi u koju se uvijek rado zadržavaju.

 

Mjesečna članarina 180 kn.

 

Zdravstvena gimnastika

Mjesečna članarina 160 kn.