SHOW DANCE

djeca 1-2 razred OŠ

Rad sa polaznicima obuhvaća osnove:

- show dance - bogatstvo ritmova i koreografija (hip hop, salsa, disco dance...)

- latinsko-američkih plesova
(samba, cha cha cha, rumba...)

- standardnih plesova 
(engleski i bečki valcer, tango...)

Lolita 12106.JPG
1-2 razred.jpg

RASPORED TRENINGA

ponedjeljak - srijeda - petak u 18:30

Mjesečna članarina je 180 kn.

VODITELJICA JE

Profesorica Kineziološkog fakulteta Lolita Šimunović, višestruka viceprvakinja Republike Hrvatske.